Huvudman

Huvudman för Idunskolan

Huvudman för Idunskolan Östra Stockholms waldorfskola är Idunstiftelsen för waldorfpedagogik.

Stiftelsens styrelse består utav

Marcus Jibreus
Ordförande, kassör
styrelsen@idunskolan.se
0708685284

Clarissa Fröberg
Kommunikation

Peter Strandberg
Pedagog

Oskar Rudbeck
Stora projekt, Bygg

Niklas Sandberg
Ekonomi