Huvudman

Huvudman för Idunskolan

Huvudman för Idunskolan Östra Stockholms waldorfskola är Idunstiftelsen för waldorfpedagogik.

Stiftelsens styrelse består utav

Camilla Helmersson
Ordförande, Utveckling, organisation, personal och kontaktperson
Idunstyrelsen@idunskolan.se
camilla.helmersson@idunskolan.se
070643 45 93

Marcus Jibreus
v ordförande, kassör

Jens Näsholm
Kommunikation

Daniel Hallander
Pedagog

Thomas Lindén
Stora projekt, Bygg