Stiftelsen / Huvudman

Stiftelsens ändamål är att bedriva waldorfskola och/eller waldorfförskola för barn och ungdom. Med waldorfskola och/eller waldorfförskola avses skola som bedrivs med waldorfpedagogik.

 

Huvudman för Idunskolan

Huvudman för Idunskolan Östra Stockholms waldorfskola är Idunstiftelsen för waldorfpedagogik.

Stiftelsens styrelse består utav:

Clarissa Fröberg 
Ordförande,Kommunikation
styrelsen@idunskolan.se

Peter Strandberg
Pedagog

Oskar Rudbeck
Stora projekt, Bygg

Per Sundin
Ekonomi

Christer Långström
Fastigheter