Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att bedriva waldorfskola och/eller waldorfförskola för barn och ungdom. Med waldorfskola och/eller waldorfförskola avses skola sombedrivs med waldorfpedagogik, den av Rudolf Steiner initierade pedagogiken.