Likabehandling

Alla förskolor och skolor måste enligt lag, målinriktat och dagligen, främja barns lika rättigheter och möjligheter. På Idunskolan och Idungården har vi en gemensam likabehandlingsplan som ligger som grund för detta arbete. Denna inkluderar, på rekommendation av Barn och elevombudsmannen (BEO), både likabehandlingsplanen, reglerad av diskrimineringslagen (2008:567) och planen mot kränkande behandling, reglerad av skollagen (2010:800).

Likabehandlingsplanen utgår från ett deltagande-fokuserat processarbete där barn, elever, föräldrar samt personal är med i utformningen.

VÅR VISION

Vår gemensamma vision är att ingen på vår förskola eller skola skall bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling och känna sig mobbad. 

Ladda ner Idunskolans Plan mot kränkande behandling

Ladda ner förenklad elevversion av Idunskolans Plan mot kränkande behandling