Klass 1

Att börja första klass är ett nytt steg i livet. På uppropsdagen välkomnas de nya barnen på skolgården, en och en, av alla på skolan under högtidliga former. Barnen ska nu tillsammans uppleva många nya äventyr och lära känna sig själva genom samarbete.

I första klass står sagan som ett stort tema. Det gör undervisningen spännande och sätter fart på fantasin. Från sagor om riddare och drakar kan bokstaven D formas från draken som ligger och ruvar i sin håla och R kan vara riddaren som rider fram.

I ämnet formteckning får barnen lära sig att se det vackra och fantastiska i olika former, den runda vackra cirkeln och den raka fyrkanten, samtidigt som det förbereder dem till att forma vackra bokstäver. Genom formteckning utvecklar man till en början koordinationen mellan öga och hand samt ögats förmåga att gestalta och differentiera olika former. Genom att betrakta den slutförda formen stärker barnet sin medvetenhet.

Rörelse och lek finns med i undervisningen. Lek och rytm används i matematiken, vi lägger till och drar ifrån i olika räknesagor. Barnen får lära sig att sticka och det övar både koncentration och uthållighet. I undervisningen följer vi också årets gång, varje månads skiftning uppmärksammas: den färgglada hösten med dess singlande blad, vintern med det orörda fältet, vitt och vackert.

Klassläraren följer barnen genom dagen och skapar en varm och trygg atmosfär, som hjälper barnen att känna glädje över att lära och att visa respekt för varandra och världen omkring oss. Första klass är början på en resa som fortsätter under hela skoltiden.