Högstadiet


Klass 6

Eleverna i klass sex börjar bli mer intresserade av frågor kring rätt och fel. Engagerade diskussioner hörs nu i klassrummet och eleverna har åsikter och en del kritik. Vi läser därför om romarna och deras demokrati och ideal. Vi följer deras framfart i världen, hur de erövrade ny mark och skapade sig ett imperium. Det romerska riket föll men ideal, lagar, organisation, strategi och byggnadsverk som vägar och akvedukter återfinner vi i vår egen tid. Eleverna kan reflektera över slaveri, materialism och kristendomens intåg under romartiden.

I klass sex får eleverna, strax innan de går in i pubertet, lära sig att noggrant se på världen omkring sig genom optik, akustik och magnetism i ämnet fysik.

I geografin läser vi om Europa. Vi färdas från glaciärerna i norr, genom barrskogar och utsträckt tundra till citronodlingarna vid Medelhavet. Länder, huvudstäder, bergskedjor och hav hittar vi på kartan och ritar in i våra böcker. Även geologi är ett viktigt ämne i klass sex.

Ibland gör klassen en resa till fjällen för att titta närmare på naturen där och utsätta sig för strapatsrika äventyr.

Klass 7

I klass 7 är eleverna inte längre barn. Den begynnande pubertetens starka känslor brukar överskugga det mesta i tonåringarnas liv. Det är därför viktigt att man som lärare får dem att vända intresset ut mot världen och väcker deras kunskapstörst genom.

Kemin gör sin entré på schemat och genom experiment med förbränningar åskådliggörs drastiska förändringar av materia.

I historia närmar man sig renässansen och dess konstnärer och uppfinnare.

Vi bekantar oss med Leonardo da Vincis, Michelangelos och Rafaels biografier och vi upptäcker hur en ny världsbild trädde fram i och med upptäcktsfärderna.

Samtidigt som de stora konstnärerna i Europa är verksamma reser Marco Polo, Vasco da Gama och Columbus världen över.

Navigationskonsten i Europa gynnas av arabernas upptäckter inom astronomin. Eleverna i klass sju får studera månens och planeters omloppsbanor och stjärnbilder på natthimlen.

Det får oss att se förbi gränser och reflektera över klimat och årstider.

I biologin studerar vi vår egen kropps sinnrika banor och omloppsvägar.

I geografin går vi igenom Afrikas och Asiens geografi och historia.

I musiken provas afrikanska rytmer och trummor. Hantverken utvidgas med metallslöjd.

Klass 8

Genom att arbeta mer viljemässigt och ta reda på fakta stärker vi vår personlighet och i klass 8 kan det behövas. Eleverna vacklar mellan livserfarenhet och osäkerhet och behöver bli sedda.

Genom att studera industrialismens och handelns framväxt lär vi oss om människans skaparkraft, som förändrar och förvandlar världen både på gott och ont. Upptäckterna är gjorda men hur tar vi bäst tillvara på dess konsekvenser? Ekonomins historia har en central plats under läsåret.

I svenska går vi igenom de stora klassikerna och skriver också egna sagor, som vi gör illustrationer till. Det stora arbetet under året är dock 8:ans spel, där vi väljer ett klassiskt verk och dramatiserar det.

Kostymerna och dekoren arbetar klassen med under hantverkslektionerna.

I kemin fortsätter vi nu med näringsläran och livsmedelsframställning. Livsviktiga ämnen som proteiner, socker, fett och stärkelse skildras i sitt sammanhang.

I fysiken studerar vi hydro- och aeromekanik och elektromagnetism.

Vi igenom kroppens benstomme, skelettet och ögat och hjärnans funktion och upptäcker mekanikens lagar i den fysiska kroppen.

Vi tecknar i svart-vitt, ljus och skugga blir viktiga kontraster under puberteten.

I geografin går vi igenom Nord- och Sydamerika, Australien och Nya Zeeland. Vi lär oss även mer om ursprungsbefolkningen i de länderna och slaveriet.

Klass 9

Eleverna mognar och undervisningen blir mer faktabetonad.

Konstnärliga och vetenskapliga ämnen står i polaritet till varandra och ger eleverna en bredare syn på saker och ting.

I klass 9 studeras konstens historia från grottmålningarna fram till 1600-talets mästare.

Folkens kamp för frihet, kungars strävan efter envälde och nationalstaternas framväxt är ett viktigt tema i historien. En betydelsefull tid är den franska revolutionen. Bort med det gamla och in med det nya, frihet, broderskap och jämlikhet tilltalar niondeklassaren. Man går även igenom första och andra världskrigen.

I svenskan belyser vi Upplysningstiden med tänkare och författare som Voltaire och Rousseau. Därefter går vi in på romantiken och dess stora författare och poeter: Goethe, Schiller, Stagnelius och Kellgren är några som vi stiftar närmare bekantskap med.

I kemin behandlas de organiska processerna och i fysiken de två polariteterna kyla och värme.
I samhällskunskapen studerar man dagens samhälle och institutioner. Vi besöker regering och riksdag och går igenom vad de olika partierna står för. Vilka är till höger och vilka är till vänster och vad betyder det?

På sommaravslutningen kröns våra avgångselevers hjässor med vackra blomsterkransar, framburna under sång av skolans yngsta elever. Mötet mellan dem som just börjat sin skolgång och dem som ska segla vidare mot långväga äventyr väcker vemod men erbjuder samtidigt ett välkommet tillfälle till eftertanke.