Skolan

skol2_01
Idunskolan grundades våren 2000 av en grupp föräldrar som önskade en Waldorfskola för sina barn. Sedan 2006 ligger skolan på Velamsundsvägen 1, mitt i naturen på en kuperad tomt med stora ekar i nybyggda, arkitektritade lokaler. Idungården, vår förskola, ligger alldeles intill.

Materialen valdes med omsorg när husen byggdes och stor vikt lades vid formen. Den pedagogiska strävan att väcka kärlek och entusiasm hos barnen inför världen, som genomsyrar all vår verksamhet, återspeglar sig i de vackra rummens inredning.

Genom hela skolgången bemödar vi oss att förse våra elever med medvetet valda och i möjligaste mån miljövänliga material. Kritorna barnen ritar med under de första åren doftar härligt av bivax och maten är helt ekologisk.

Den stora naturtomten inbjuder till utevistelse och våra elever utnyttjar alla dess möjligheter på sina raster. På vintern skidar man från klassrummet till fritidshemmet, på sommaren täljer man under ekarna och på hösten formar man lerfigurer, som ibland samlas i roliga utställningar.

Skolans litenhet främjar en familjär atmosfär, där alla elever, lärare och föräldrar snabbt lär känna varandra. Föräldrarna deltar aktivt i skolans liv på olika sätt utifrån sina intresseområden, från att hjälpa till vid de återkommande festerna till att sitta i skolans styrelse.

Vi är en skola med en klass i varje årskull från förskoleklass till klass 9. 

Waldorfpedagogikens egna läroplan ligger till grund för all undervisning. Skolverkets övriga förordningar och krav uppfylls i form av nationella prov, skriftliga omdömen och betyg i årskurserna 8 och 9. Dessutom får eleverna vid årets slut s.k. läsårsbrev, waldorfskolans egna omdömen som utöver måluppfyllelsen beskriver eleverna utifrån sin egen psykosociala utveckling.

Vi svarar gärna på frågor om skolans profil! Kontakta kansliet på tel nr 08-7478110 eller kansli@idunskolan.se.