Sök till oss

Anmälan till Idunskolan
Gör din anmälan på Idunskolans ansökningswebb.

Nacka kommuns föräldrar måste också göra sitt val av förskola via kommunens hemsida: www.nacka.se.