Covid-19

Idunskolan har tagit fram en utökad krisplan för den situation vi nu står inför med en spridning av covid-19 viruset.

Alla vårdnadshavare har fått ta del av krisplanen via mail och den finns även att tillgå via anslagstavlan i Idunsoft (inloggning till Idunsoft sker via flik till vänster).