Fritidshemmet

Vi är övertygade om att utelek, rörelse och frisk luft tillsammans med kamrater och lekglada vuxna är det allra bästa eftermiddagsliv barn kan få!
Efter den intensiva skoldagen ska fritids erbjuda en utandning.
Ett fritidshem är knutet till skolan, men det är inte skola, det är barnens fritid, deras fria tid.
Det är här eleverna har möjlighet att utveckla sitt sociala liv och lära sig mycket av det som är viktigast i livet – hur man leker, umgås och har trevligt ihop.

Vi ser som ledstjärnor:

  • Att barnen ska vara trygga och sedda
  • Att vi ska vara mycket utomhus
  • Att vi vårdar och utvecklar en god lek-kultur
  • Att det ska finnas möjlighet till lugna stunder

På Idunskolans fritids är vi utomhus så mycket som möjligt på vår stora härliga naturtomt.
Även mellanmålet serveras utomhus.
Fritidsverksamhet för klasserna 1-3 och fritidsklubb för eleverna i klass 4 och 5 är integrerade så att alla elever kan stanna kvar efter skolan och fortsätta sin dag så länge det behövs.
Vissa dagar erbjuds kulturaktiviteter som målning och hantverk för dem som önskar.

Kontakt:

Fridun@idunskolan.se