Kommunikation

 

Föräldraombud

Varje läsår utses två ”klassföräldrar”/föräldraombud för varje klass eller grupp på Idunskolan. Dessa personer fungerar som länk mellan klasserna och föräldraföreningens styrelse och arbetsgrupper.

Föräldraombuden tar hand om frågor som lever i klasser ur ett skol- och föräldraperspektiv och förmedlar till styrelsen för föreningen. Utifrån dessa frågor utkristalliseras sedan teman som leder till Föräldraforum, med föreläsningar och samtal som är öppna för alla. Vidare slussas ärenden och frågor vidare till dem de berör – såsom tex kollegium, rektor, skolhälsovård och stiftelsens styrelse.

Att vara föräldraombud (pdf)

 

Föräldraforum

Utifrån de ämnen och frågor som tas upp på föräldramöten och i samtal arrangerar Föräldraföreningen Föräldraforum. Föräldraforum är tillfällen för fördjupad information i form av föreläsningar på önskade och angelägna teman såväl som tillfällen till fördjupade samtal kring specifika frågor eller temat. Föräldraforum anordnas utifrån behov en eller flera gånger per termin. Till Föräldraforum är alla välkomna.