Kommunikation

 

Föräldraombudsmöten

Två gånger per termin kallar föräldraföreningens
styrelse till föräldraombudsmöten. Meningen är att en eller båda föräldraombud
deltar så att varje klass verkligen blir representerad på mötet.
Föräldraombuden tar med sig frågor som lever i hela klassen och som är
intressanta att lyfta för diskussion utanför klassen ur ett skol- och
föräldraperspektiv. Tillbaka från ombudsmötet tar de sedan med sig information
från Föräldraföreningen och de övriga klasserna. På dessa möten
utkristalliseras teman som leder till Föräldraforum, med föreläsningar och
samtal som är öppna för alla. Vidare slussas ärenden och frågor vidare till dem
de berör – såsom tex kollegium, rektor, skolhälsovård och stiftelsens styrelse.

Att vara föräldraombud (pdf)

 

Föräldraforum

Utifrån de ämnen och frågor som tas upp på
föräldraombudsmöten, föräldrafika och i samtal arrangerar Föräldraföreningen
Föräldraforum. Föräldraforum är tillfällen för fördjupad information i form av
föreläsningar på önskade och angelägna teman såväl som tillfällen till
fördjupade samtal kring specifika frågor eller temata. Föräldraforum anordnas
utifrån behov en eller flera gånger per termin. Till Föräldraforum är alla
välkomna.

kommunikation