Synpunkter och klagomål

Det är mycket viktigt att dina synpunkter, förslag eller kritik kommer fram till oss. Det hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Om du har tankar eller synpunkter som direkt rör ditt barn i vardagen är det klasslärare/klassföreståndare du först ska ta kontakt med. Upplever du att du inte blir hörd eller det handlar om annat som rör skolan i stort, skall du vända dig till skolans rektor eller biträdande rektor som kommer att kontakta dig inom kort.

Vi ser gärna att du använder de blanketter som finns nedan.

 

Om du som vårdnadshavare vill anmäla misstanke om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling gör du det via blanketten nedan. Blanketten printas och lämnas till rektor i slutet kuvert.