Styrelse

FÖRÄLDRAFÖRENINGENS STYRELSEMEDLEMMAR

Ordförande: Annacarin Suokas
Kassör: Jens Munter – Ansvarig för arbetshelgerna
Sekreterare: Kersti Olophsdotter – Informationsansvarig
Ledamot: Jessica Leijer – Ansvarig för föreläsningar och ombudsmöten
Ledamot: Yael Jusidman – Ansvarig för arbetshelgerna
Suppleant: Ulrika Arvas – Ansvarig för föreläsningar och ombudsmöten
Revisor: Anders Lindgren

STYRELSEMÖTEN

Styrelsemöten hålls minst 2ggr/termin

KONTAKTA STYRELSEN

Kontakta oss i styrelsen via foraldraforeningen@idunskolan.se