Styrelse

FÖRÄLDRAFÖRENINGENS STYRELSEMEDLEMMAR

 

Ordförande: Josefin Jakobson

Kassör: Hanna Ydremark

Sekreterare: Annacarin Suokas 

Ledamot: Per Widerström – Ansvarig för arbetshelgerna

Ledamot: Kalle Haglund

Ledamot: Sanna Öhman Spjuth

Ledamot: Daniel Olsson

Suppleant: Magdalena Olsson

Revisor: Anders Lindgren

 

STYRELSEMÖTEN

Styrelsemöten hålls minst 2ggr/termin

KONTAKTA STYRELSEN

Kontakta oss i styrelsen via foraldraforeningen@idunskolan.se