Bli medlem

Att vara medlem

Förmån till medlemskap i föreningen har varje förälder eller vårdnadshavare till barn på Idunskolan (förskola eller skola), eller vars barn står i kö till Idunskolan. Varje betalande medlem är röstberättigad och har en röst vid föreningens möten.

Det är också möjligt att bli stödjande medlem i Föräldraföreningen även om man inte har barn på skolan. Dock saknar man rösträtt.

Vi är en förening som består av ALLA föräldrar. Några har valt att engagera sig extra i den ideellt arbetande styrelsen – men ALLA BEHÖVS i olika utsträckning och vi är beroende av medlemskap, då de pengar som kommer in till föräldraföreningen används till bland annat följande saker:

  • Stötta arbetsgrupperna på skolan
  • Föreläsningar av externa föreläsare via föräldraforum
  • Gåvor till medarbetarna
  • Föräldrafika
  • Månda andra ändamål för att stötta barnen på skolan

Bli medlem

Medlemskapet gäller ett läsår (1a juli t.o.m. 30e juni) och kostar 150kr per person.

Inbetalning görs till följande bankkonto på Handelsbanken. Var noga med att ange ditt namn i betalningen.

  • Handelsbanken: 6193 – 862 049 008

Kontakta föräldraförening via epost på foraldraforeningen@idunskolan.se om du har några frågor.