Föreningen

Föräldraföreningen på Idunskolan är en ideell förening, öppen för alla som har barn i någon av Idunskolans verksamheter. Föreningens syfte är i korthet att främja och stötta barnens förskoletid och skolgång genom en engagerad och samlad föräldrakraft och på så sätt verka för att barn, pedagoger och föräldrar skall kunna känna sig trygga med varandra.

Ändamål

Snurra

 

 

 

 

Föreningens främsta ändamål är att främja och stödja en aktiv och öppen kommunikation mellan föräldrar, kollegiet, ledning och stiftelse på Idunskolan. Detta för att säkerställa att föräldrarna är upplysta om, och verkar för Idunskolans uppsatta mål och visioner.

Vi skall verka för Waldorfpedagogikens särart och utveckling och kan tänkas samarbeta med andra föreningar när det finns gemensamma ansvars- och intresseområden. Föreningen har till uppgift att stödja hemmen, förskolan och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling. Föreningen skall också arbeta för att skapa en trygg och trivsam skolmiljö med en positiv och inspirerande atmosfär.

Arbetet skall präglas av öppen kommunikation, samarbete och samverkan med kollegiet, ledning och stiftelse på Idunskolan.