Epost etikett

Att skicka e-post är ofta ett snabbt och bra sätt att kommunicera med andra föräldrar i klassen och skolan. E-posten är bra för meddelanden, kallelser eller kort information. Men e-post är sämre för förklaringar eller besked om till exempel förändringar där mottagaren kan behöva ställa frågor eller där du själv behöver läsa av hur din information tas emot.

Använd inte e-posten som din enda kanal. Den ersätter inte ett telefonsamtal eller ett personligt möte. Det är svårt att få fram nyanser i ett e-post meddelande och du har inget stöd av ditt kroppsspråk. Tänk därför igenom vad du har för mål med kommunikationen och vilken kanal som är bäst lämpad.

Ett telefonsamtal eller ett personligt möte är så gott som alltid bättre än e-post.

Ett bra e-postmeddelande…

  • Har alltid ett vårdat språk och en bra ton
  • Skickas till samtliga föräldrar i klassen, då det bör röra klassen som helhet
  • Har en beskrivande ämnesrubrik och substans i sitt innehåll
  • Är så kort att det ryms på en skärmbild
  • Ersätts med ett personligt samtal om det finns minsta tvekan om innehållet
  • Har inga ord i VERSALER (stora bokstäver) då detta kan tolkas som skrik
  • Är alltid övervägt en liten stund innan det skickas