Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna är självständigt fungerande föräldrainitiativ och aktiviteter som är inriktade på att bidra till skolan och barnen med konkreta uppgifter. Vill du bidra eller har du funderingar kan du kontakta föräldraföreningen via foraldraforeningen@idunskolan.se så lotsar vi dig till rätt person.

Nedan finner du en beskrivning av grupperna.

Föredrag och föräldrautveckling

Arrangerar föreläsningar eller temakvällar om att vara människa i allmänhet och Waldorfförälder i synnerhet. I detta ingår att samla upp impulser och förfrågningar, att hitta föreläsare, arrangera eventuellt fika och ställa i ordning lokal mm.

Höstfest

Planerar och förbereder inför höstfesten och fördelar arbetsuppgifter till respektive klass efter tidigare års mycket väl utformade underlag.

Precis som med arbetsdagen är sedan själva festen en angelägenhet för samtliga föräldrar.

Hantverk och tillverkning

Här finns stort utrymme för initiativ och aktivitet med sikte på att fylla höstfesterna med egentillverkad försäljning, där vinsten går till skolan. Här kan det även tillverkas diverse saker till skolan om behov eller önskemål finns.

Det finns självklart möjlighet för denna grupp att arrangera hantverkskvällar i syfte att, för förälder och elev, lära sig mer om olika hantverk.

Sömnad

Det finns ett kontinuerligt behov av sydda saker på skolan, alltifrån vimplar till eurytmidräkter.

Det finns självklart möjlighet även för denna grupp att arrangera kvällar i syfta att, för förälder och elev, lära sig mer om sömnad och textil.

Information

Information om saker som angår föräldrar, utöver det som skolan informerar om. Anslagstavlorna, annonsering av övriga gruppers förehavanden, månadsbrev från föräldraföreningen mm.

 

SÖKES

Det finns mängder av bra idéer och kunskaper i föräldragruppen. Några grupper/funktioner vi haft tidigare och som vi gärna ser bildas igen är de nedan.

Känner du dig intresserad av att engagera dig i någon av dem hör av dig så kanske vi kan starta dem igen. Eller har du en annan idé till grupp eller ser du ett behov på skolan som du känner ligger utanför grupperna så hör av dig då också.

Sökande efter bidrag från fonder och stiftelser

Fritidsaktiviteter på skolan

Trädgård