För föräldrar

Att vara förälder i en waldorfskola är förknippat med ett tydligt engagemang för barnen och deras skola. Goda relationer mellan personal, elever och föräldrar är en viktig förutsättning för en skola där barn trivs och kan utveckla sin kunskap.

När vi föräldrar skapar sociala nätverk kring våra barn blir vi modeller och ett stöd för barnens eget byggande av sociala relationer. På så sätt bidrar vi till barnens trygghet i skolan och utvecklingen av en social styrka.

Samarbetet mellan föräldrarna är av stor betydelse liksom förståelsen för pedagogikens bakgrund och metoder. Därför är deltagandet vid föräldramöten, föredrag, arbetshelger, etc av stor vikt. Det är även viktigt eftersom det ofta är vi föräldrar som är Waldorfskolornas och Waldorfpedagogikens ambassadörer.

Som förälder har man möjlighet att vara direkt delaktig i någon av arbetsgrupperna som utför frivilligt arbete i olika form samt andra gemensamma aktiviteter. Detta arbete har inte bara ekonomisk betydelse, den främsta funktionen är att det skapar samhörighet mellan föräldrarna och skolan vilket i förlängningen är gynnsamt för eleverna. Waldorfskolan är en trygg skola som eleverna tycker mycket om, det är i sin tur viktigt för en framgångsrik skolgång.