Förskolan

Vår förskola är uppdelat i två hus. Ett hus för de minsta som vi kallar Pomonagården. Den inrymmer fyra avdelningar. Och Idungården som har fyra syskongrupper.

Förskolan har idag åtta grupper med barn från 2 år upp till 6 år.

Leken är det viktigaste

I Waldorfförskolan är färgerna milda och inredningen lugn. Leksakerna är enkla och av naturmaterial för att kunna vårdas och lagas och för att ge utrymme åt barnens egen fantasiförmåga. Pedagogerna är sysselsatta med dagens bestyr som t.ex. matlagning, förberedande för aktivitet, handarbete o.s.v. medan barnen leker.
Pedagogerna vägleder barnen i leken när det behövs. Barnens lek är det viktigaste i förskolan. Deras flödande fantasi ska få utlopp och inspiration.
Varje dag, i ur och skur, leker vi ute i vår vackra naturtomt.

Sagor och ramsor

Sagorna berättas muntligt eller med dockspel. Sånger, ramsor och lekar finns med i samlingen och speglar årstidsloppet.

Rytmer

Rytmerna ger struktur och trygghet för barnen. Varje dag har sin rytm med aktivitet, lek, samling, utevistelse, mat, vila och saga. Här på Idungården har varje dag i veckan sin egen prägel med målning, bivax, bakning, eurytmi och utflykt.
Varje år har också sin rytm med de olika årstiderna och deras fester som skördefesten, advent, påsk och vår.

Goda förebilder

Barnen efterhärmar allt vi vuxna gör, det är ett viktigt led i deras utveckling.
I Waldorfförskolan är de vuxna därför särskilt måna om att vara goda förebilder.

Maten på förskolan

Maten lagas i förskolans kök. Barnen hjälper gärna till med matlagningen. En dag i veckan bakar vi bröd tillsammans som vi äter till lunch med soppan som barnen har tillagat. Barnen får känna dofter och se råvarorna. Vi har vegetariska, ekologiska råvaror av högsta kvalitet.