Förskolan

Styrelsen för Idunskolan har beslutat att i långsam takt krympa förskolan till 2023 då den kommer
att vara helt avvecklad till förmån för fokus på och utbyggnad av skolan.

Läs mer här

 

 

Vår förskola går under namnet Idungården.

Leken är det viktigaste

I Waldorfförskolan är färgerna milda och inredningen lugn. Leksakerna är enkla och av naturmaterial för att kunna vårdas och lagas och för att ge utrymme åt barnens egen fantasiförmåga. Pedagogerna är sysselsatta med dagens bestyr som t.ex. matlagning, förberedande för aktivitet, handarbete o.s.v. medan barnen leker.
Pedagogerna vägleder barnen i leken när det behövs. Barnens lek är det viktigaste i förskolan. Deras flödande fantasi ska få utlopp och inspiration.
Varje dag, i ur och skur, leker vi ute i vår vackra naturtomt.

Sagor och ramsor

Sagorna berättas muntligt eller med dockspel. Sånger, ramsor och lekar finns med i samlingen och speglar årstidsloppet.

Rytmer

Rytmerna ger struktur och trygghet för barnen. Varje dag har sin rytm med aktivitet, lek, samling, utevistelse, mat, vila och saga. Här på Idungården har varje dag i veckan sin egen prägel med målning, bivax, bakning, eurytmi och utflykt.
Varje år har också sin rytm med de olika årstiderna och deras fester som skördefesten, advent, påsk och vår.

Goda förebilder

Barnen efterhärmar allt vi vuxna gör, det är ett viktigt led i deras utveckling.
I Waldorfförskolan är de vuxna därför särskilt måna om att vara goda förebilder.

Maten på förskolan

Vegetarisk mat, lagad från grunden serveras på förskolan. En dag i veckan bakar vi bröd tillsammans som vi äter till lunch med soppa som barnen själva har tillagat. Barnen får känna dofter och se råvarorna.