Distansundervisning

För att logga in på videolektionen (Google Hangouts Meet) tryck på länken vid den klass eleven tillhör. Logga in med det Google-konto eleven fått från skolan.

Videolektion för klass 6: Tryck här

Videolektion för klass 7: Tryck här

Videolektion för klass 8: Tryck här

Videolektion för klass 9: Tryck här

För att komma in på Google Classroom eller Google Mail använd länkarna nedan, för att logga in använd Google-kontot eleven fått från skolan.

Google Classroom: Tryck här

Google Dokument: Tryck här

Google Mail: Tryck här

Ytterligare digitalt material:

Digitala Matteboken: Tryck här

Räknerutan: Tryck här