Ingen Höstfest i år

På grund av de restriktioner som fortfarande råder kommer vi i år inte att kunna genomföra vår traditionsenliga Höstfest med vårt stora Mikaelispel. 

Eleverna kommer att fira Mikaeli med interna festligheter på skolan.

Vår förhoppning är att vi skall kunna genomföra vårt öppna hus i januari, och kanske då med lite större festligheter. Vi återkommer kring detta senare i vinter. 

Fritidsbarnens höstväv