Sommar

Under Juli månad har vi sommarledigt på Idun. Vi öppnar åter i augusti.

Idungården i sommarskrud

 

 

Idunskolans kommentarer till programserien ”De utvalda barnen” (tre delar på SVT i maj 2021)

Idun kommentar till de utvalda barnen

Programserien utgår från historiska händelser som ägde rum på Solvikskolan i Järna. Vi tar starkt avstånd från de kränkningar som skett på Solvikskolan och alla försök att ifrågasätta upplevelsernas betydelse och konsekvenser för de personer som farit illa.

Men eftersom serien till vissa delar skapar associationen att den pedagogik som bedrevs på Solvikskolan de facto är waldorfpedagogik, finner vi anledning att kommentera detta och förtydliga Idunskolans hållning.

Vänligen klicka här för att läsa texten i sin helhet