Höstfesten 2017

Tack till alla föräldrar, elever och medarbetar för en fantastisk höstfest! 

Vi ser nu fram emot att omfamna hösten, arbeta tillsammans och låta skaparkraften flöda i skola och förskola.